Náš tým

ADVOKÁTI

Mgr. Jiří Kokeš

Zakladatel kanceláře

Mgr. Jiří Kokeš

Zakladatel kanceláře

Mgr. Jiří Kokeš

Evidenční číslo: 11680
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2004
Advokátní zkoušky složil v roce 2007
Od roku 2009 samostatným advokátem
Specializace: korporátní právo, fúze, akvizice, daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel.: 315 559 027
e-mail: jiri.kokes@ak-kslegal.cz

Evidenční číslo: 11680
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2004
Advokátní zkoušky složil v roce 2007
Od roku 2009 samostatným advokátem
Specializace: korporátní právo, fúze, akvizice, daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel: 315 559 027
e-mail: jiri.kokes@ak-kslegal.cz

Mgr. Petr Škopek

Partner kanceláře

Mgr. Petr Škopek

Partner kanceláře

Evidenční číslo: 17393
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2013
Advokátní zkoušky složil v roce 2016
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, pracovní právo, správní a daňové právo, právo průmyslového vlastnictví
hovoří anglicky
tel.: 315 559 027
e-mail: petr.skopek@ak-kslegal.cz

Mgr. Petr Škopek

Mgr. Petr Škopek

Evidenční číslo: 17393
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2013
Advokátní zkoušky složil v roce 2016
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, pracovní právo, správní a daňové právo, právo průmyslového vlastnictví
hovoří anglicky
tel: 315 559 027
e-mail: petr.skopek@ak-kslegal.cz

Mgr. Marianna Grinčová

Spolupracující advokátka

Mgr. Marianna Grinčová

Spolupracující advokátka

Mgr. Marianna Grinčová

Evidenční číslo: 14845
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2009
Advokátní zkoušky složila v roce 2012
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, správa a vymáhání pohledávek, právní vztahy k nemovitostem
hovoří anglicky
tel.: 315 559 027
e-mail: marianna.grincova@ak-kslegal.cz

Mgr. Marianna Grinčová

Evidenční číslo: 14845
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2009
Advokátní zkoušky složila v roce 2012
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, správa a vymáhání pohledávek, právní vztahy k nemovitostem
hovoří anglicky
tel: 315 559 027
e-mail: marianna.grincova@ak-kslegal.cz

Mgr. Petr Havrlík

Spolupracující advokát

Mgr. Petr Havrlík

Spolupracující advokát

Evidenční číslo: 19367
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2016
Advokátní zkoušky složil roku 2020
Specializace: korporátní právo, smluvní právo občanské a obchodní, správní a daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel.: 315 559 027
e-mail: petr.havrlik@ak-kslegal.cz

Mgr. Petr Havrlík

Mgr. Petr Havrlík

Evidenční číslo: 19367
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2016
Advokátní zkoušky složil roku 2020
Specializace: korporátní právo, smluvní právo občanské a obchodní, správní a daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel.: 315 559 027
e-mail: petr.havrlik@ak-kslegal.cz

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

JUDr. Josef Čabrádek

Advokátní koncipient

JUDr. Josef Čabrádek

Advokátní koncipient

JUDr. Josef Čabrádek

Evidenční číslo: 45385
V advokátní kanceláři je od roku 2022. Advokátním koncipientem od roku 2021.
Právnickou fakultu UK absolvoval v roce 2021. Od roku 2021 je interním doktorandem na Katedře trestního práva Právnické fakulty UK.
Specializace: trestní právo, přestupkové právo, odpovědnost státu za škodu
hovoří anglicky a německy
zabývá se také publikační činností
tel.: 315 559 027
e-mail: josef.cabradek@ak-kslegal.cz

JUDr. Josef Čabrádek

Evidenční číslo: 45385
V advokátní kanceláři je od roku 2022. Advokátním koncipientem od roku 2021.
Právnickou fakultu UK absolvoval v roce 2021. Od roku 2021 je interním doktorandem na Katedře trestního práva Právnické fakulty UK.
Specializace: trestní právo, přestupkové právo, odpovědnost státu za škodu
hovoří anglicky a německy
zabývá se také publikační činností
tel.: 315 559 027
e-mail: josef.cabradek@ak-kslegal.cz

Mgr. Viktor Hulínský

Advokátní koncipient

Mgr. Viktor Hulínský

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 44662
Právnickou fakultu UK absolvoval v roce 2020
Advokátním koncipientem od roku 2020
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, správa a vymáhání pohledávek, korporátní právo
hovoří anglicky
tel.: 315 559 027
e-mail: viktor.hulinsky@ak-kslegal.cz

Evidenční číslo: 44662
Právnickou fakultu UK absolvoval v roce 2020
Advokátním koncipientem od roku 2020
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, správa a vymáhání pohledávek, korporátní právo
hovoří anglicky
tel.: 315 559 027
e-mail: viktor.hulinsky@ak-kslegal.cz

Mgr. Tereza Hilseová

Advokátní koncipientka

Mgr. Tereza Hilseová

Advokátní koncipientka

Mgr. Tereza Hilseová

Evidenční číslo: 45203
Právnickou fakultu ZČU absolvovala v roce 2021
Advokátní koncipientkou od roku 2021
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, rodinné právo, správa a vymáhání pohledávek
hovoří anglicky a rusky
tel.: 315 559 027
e-mail: tereza.hilseova@ak-kslegal.cz

Mgr. Tereza Hilseová

Evidenční číslo: 45203
Právnickou fakultu ZČU absolvovala v roce 2021
Advokátní koncipientkou od roku 2021
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, rodinné právo, správa a vymáhání pohledávek
hovoří anglicky a rusky
tel.: 315 559 027
e-mail: tereza.hilseova@ak-kslegal.cz

Mgr. Miroslav Vaněček

Advokátní koncipient

Mgr. Miroslav Vaněček

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 45818
Advokátním koncipientem od roku 2022
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2022
Specializace: občanské právo, právo obchodních korporací, sportovní právo, správní právo, autorské právo
hovoří anglicky a německy, je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu FCE ze skupiny Cambridge University ESOL
tel.: 315 559 027
e-mail: miroslav.vanecek@ak-kslegal.cz

Mgr. Miroslav Vaněček

Mgr. Miroslav Vaněček

Evidenční číslo: 45818
Advokátním koncipientem od roku 2022
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2022
Specializace: občanské právo, právo obchodních korporací, sportovní právo, správní právo, autorské právo
hovoří anglicky a německy, je držitelem mezinárodního jazykového certifikátu FCE ze skupiny Cambridge University ESOL
tel.: 315 559 027
e-mail: miroslav.vanecek@ak-kslegal.cz

ADMINISTRATIVA

Mgr. Sylvie Urešová

Asistentka

Mgr. Sylvie Urešová

Asistentka

Mgr. Sylvie Urešová

v advokátní kanceláři od roku 2014
tel: 315 559 027
e-mail: sylvie.uresova@ak-kslegal.cz

Mgr. Sylvie Urešová

v advokátní kanceláři od roku 2014
tel.: 315 559 027
e-mail: sylvie.uresova@ak-kslegal.cz

Lucie Pilátová

Asistentka a fakturantka

Lucie Pilátová

Asistentka a fakturantka

v advokátní kanceláři od roku 2009
tel.: 315 559 027
e-mail: lucie.pilatova@ak-kslegal.cz

Lucie Pilátová

Lucie Pilátová

v advokátní kanceláři od roku 2009
tel.: 315 559 027
e-mail: lucie.pilatova@ak-kslegal.cz

Michaela Bartošová

Asistentka

Michaela Bartošová

Asistentka

Michaela Bartošová

v advokátní kanceláři od roku 2022
tel: 315 559 027
e-mail: michaela.bartosova@ak-kslegal.cz

Michaela Bartošová

v advokátní kanceláři od roku 2022
tel: 315 559 027
e-mail: michaela.bartosova@ak-kslegal.cz