Náš tým

ADVOKÁTI

Mgr. Jiří Kokeš

Zakladatel kanceláře

Mgr. Jiří Kokeš

Zakladatel kanceláře

Evidenční číslo: 11680
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2004
Advokátní zkoušky složil v roce 2007
Od roku 2009 samostatným advokátem
Specializace: korporátní právo, fúze, akvizice, daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel: 318 474 747
e-mail: jiri.kokes@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 11680
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2004
Advokátní zkoušky složil v roce 2007
Od roku 2009 samostatným advokátem
Specializace: korporátní právo, fúze, akvizice, daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel: 318 474 747
e-mail: jiri.kokes@ak-kokes.cz

Mgr. Pavla Trachtová

Partner kanceláře

Mgr. Pavla Trachtová

Partner kanceláře

Evidenční číslo: 14821
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2009
Advokátní zkoušky složila v roce 2012
Specializace: korporátní právo, správa a vymáhání pohledávek, insolvenční právo, přeměny společností
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: pavla.trachtova@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 14821
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2009
Advokátní zkoušky složila v roce 2012
Specializace: korporátní právo, správa a vymáhání pohledávek, insolvenční právo, přeměny společností
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: pavla.trachtova@ak-kokes.cz

JUDr. Martina Koláčková

Partner kanceláře

JUDr. Martina Koláčková

Partner kanceláře

Evidenční číslo: 14499
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2009
Advokátní zkoušky složila v roce 2012
státní rigorózní zkouška PF UK Praha složena v roce 2014
Specializace: občanské právo, rodinné právo, právní vztahy k nemovitostem, trestní právo, správa a vymáhání pohledávek
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: martina.kolackova@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 14499
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2009
Advokátní zkoušky složila v roce 2012
státní rigorózní zkouška PF UK Praha složena v roce 2014
Specializace: občanské právo, rodinné právo, právní vztahy k nemovitostem, trestní právo, správa a vymáhání pohledávek
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: martina.kolackova@ak-kokes.cz

Mgr. Petr Škopek

Partner kanceláře

Mgr. Petr Škopek

Partner kanceláře

Evidenční číslo: 17393
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2013
Advokátní zkoušky složil v roce 2016
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, pracovní právo, správní a daňové právo, právo průmyslového vlastnictví
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: petr.skopek@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 17393
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2013
Advokátní zkoušky složil v roce 2016
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, pracovní právo, správní a daňové právo, právo průmyslového vlastnictví
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: petr.skopek@ak-kokes.cz

Mgr. Tomáš Haluška

Spolupracující advokát

Mgr. Tomáš Haluška

Spolupracující advokát

Spolupracující advokát
Evidenční číslo: 17968
Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roce 2014
Advokátní zkoušky složil v roce 2017
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, správa a vymáhání pohledávek, rodinné právo
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: tomas.haluska@ak-kokes.cz

Spolupracující advokát
Evidenční číslo: 17968
Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roce 2014
Advokátní zkoušky složil v roce 2017
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, správa a vymáhání pohledávek, rodinné právo
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: tomas.haluska@ak-kokes.cz

JUDr. Monika Hrmová

Spolupracující advokátka

JUDr. Monika Hrmová

Spolupracující advokátka

Evidenční číslo: 15181
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2010
V roce 2009 – 2010 absolvovala studium na právnické fakultě ve Francii – Université de Lorraine, Nancy
Státní rigorózní zkoušku PF UK Praha složila v roce 2012
Advokátní zkoušky složila v roce 2013
V roce 2014 absolvovala u ČAK kurz mediace
Specializace: občanské právo, rodinné právo, ochrana osobnosti, trestní právo
hovoří francouzsky a anglicky
tel: 318 474 474
e-mail: monika.hrmova@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 15181
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2010
V roce 2009 – 2010 absolvovala studium na právnické fakultě ve Francii – Université de Lorraine, Nancy
Státní rigorózní zkoušku PF UK Praha složila v roce 2012
Advokátní zkoušky složila v roce 2013
V roce 2014 absolvovala u ČAK kurz mediace
Specializace: občanské právo, rodinné právo, ochrana osobnosti, trestní právo
hovoří francouzsky a anglicky
tel: 318 474 474
e-mail: monika.hrmova@ak-kokes.cz

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

Mgr. Zuzana Ciprová

Advokátní koncipient

Mgr. Zuzana Ciprová

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 40987
Právnickou fakultu ZČU absolvovala v roce 2012
Advokátní koncipientkou od roku 2015
Specializace: občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, správa a vymáhání pohledávek, insolvenční právo
hovoří německy, anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: zuzana.ciprova@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 40987
Právnickou fakultu ZČU absolvovala v roce 2012
Advokátní koncipientkou od roku 2015
Specializace: občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, správa a vymáhání pohledávek, insolvenční právo
hovoří německy, anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: zuzana.ciprova@ak-kokes.cz

Mgr. Petr Havrlík

Advokátní koncipient

Mgr. Petr Havrlík

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 42041
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2016
Advokátním koncipientem od roku 2016
Specializace: korporátní právo, smluvní právo občanské a obchodní, správní a daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel: 318 474 747
e-mail: petr.havrlik@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 42041
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2016
Advokátním koncipientem od roku 2016
Specializace: korporátní právo, smluvní právo občanské a obchodní, správní a daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel: 318 474 747
e-mail: petr.havrlik@ak-kokes.cz

Mgr. Matěj Liška

Advokátní koncipient

Mgr. Matěj Liška

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 41737
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2016
Advokátním koncipientem od roku 2016
Specializace: trestní právo, občanské právo, rodinné právo, správa a
vymáhání pohledávek
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: matej.liska@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 41737
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2016
Advokátním koncipientem od roku 2016
Specializace: trestní právo, občanské právo, rodinné právo, správa a
vymáhání pohledávek
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: matej.liska@ak-kokes.cz

ADMINISTRATIVA

Kateřina Bambasová

Asistentka

Kateřina Bambasová

Asistentka

v advokátní kanceláři od roku 2014
tel: 318 474 747
e-mail: katerina.bambasova@ak-kokes.cz

v advokátní kanceláři od roku 2014
tel: 318 474 747
e-mail: katerina.bambasova@ak-kokes.cz

Bc. Sylvie Urešová

Asistentka

Bc. Sylvie Urešová

Asistentka

v advokátní kanceláři od roku 2014
tel: 318 474 747
e-mail: sylvie.uresova@ak-kokes.cz

v advokátní kanceláři od roku 2014
tel: 318 474 747
e-mail: sylvie.uresova@ak-kokes.cz

Lucie Pilátová

Asistentka

Lucie Pilátová

Asistentka

v advokátní kanceláři od roku 2009
v současnosti na mateřské dovolené

v advokátní kanceláři od roku 2009
v současnosti na mateřské dovolené