Náš tým

ADVOKÁTI

Mgr. Jiří Kokeš

Zakladatel kanceláře

Mgr. Jiří Kokeš

Zakladatel kanceláře

Evidenční číslo: 11680
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2004
Advokátní zkoušky složil v roce 2007
Od roku 2009 samostatným advokátem
Specializace: korporátní právo, fúze, akvizice, daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel.: 318 474 747
e-mail: jiri.kokes@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 11680
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2004
Advokátní zkoušky složil v roce 2007
Od roku 2009 samostatným advokátem
Specializace: korporátní právo, fúze, akvizice, daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel: 318 474 747
e-mail: jiri.kokes@ak-kokes.cz

Mgr. Petr Škopek

Partner kanceláře

Mgr. Petr Škopek

Partner kanceláře

Evidenční číslo: 17393
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2013
Advokátní zkoušky složil v roce 2016
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, pracovní právo, správní a daňové právo, právo průmyslového vlastnictví
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: petr.skopek@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 17393
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2013
Advokátní zkoušky složil v roce 2016
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, pracovní právo, správní a daňové právo, právo průmyslového vlastnictví
hovoří anglicky
tel.: 318 474 747
e-mail: petr.skopek@ak-kokes.cz

Mgr. Marianna Grinčová

Spolupracující advokátka

Mgr. Marianna Grinčová

Spolupracující advokátka

Evidenční číslo: 14845
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2009
Advokátní zkoušky složila v roce 2012
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, správa a vymáhání pohledávek, právní vztahy k nemovitostem
hovoří anglicky
tel.: 318 474 747
e-mail: marianna.grincova@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 14845
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2009
Advokátní zkoušky složila v roce 2012
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, správa a vymáhání pohledávek, právní vztahy k nemovitostem
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: marianna.grincova@ak-kokes.cz

Mgr. Milan Brázda

Spolupracující advokát

Evidenční číslo: 19353
Právnickou fakultu ZČU v Plzni absolvoval v roce 2006
Odbornou justiční zkoušku složil v roce 2017
Od roku 2020 samostatným advokátem
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, správa a vymáhání pohledávek, rodinné právo, trestní právo
hovoří rusky a německy
tel.: 318 474 747
e-mail: milan.brazda@ak-kokes.cz

Mgr. Petr Havrlík

Spolupracující advokát

Evidenční číslo: 19367
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2016
Advokátní zkoušky složil roku 2020
Specializace: korporátní právo, smluvní právo občanské a obchodní, správní a daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel.: 318 474 747
e-mail: petr.havrlik@ak-kokes.cz

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

Mgr. Matěj Liška

Advokátní koncipient

Mgr. Matěj Liška

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 41737
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2016
Advokátním koncipientem od roku 2016
Specializace: trestní právo, občanské právo, rodinné právo, správa a
vymáhání pohledávek
hovoří anglicky
tel.: 318 474 747
e-mail: matej.liska@ak-kokes.cz

Evidenční číslo: 41737
Právnickou fakultu ZČU absolvoval v roce 2016
Advokátním koncipientem od roku 2016
Specializace: trestní právo, občanské právo, rodinné právo, správa a
vymáhání pohledávek
hovoří anglicky
tel: 318 474 747
e-mail: matej.liska@ak-kokes.cz

Mgr. Petr Havrlík

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 42041
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2016
Advokátním koncipientem od roku 2016
Specializace: korporátní právo, smluvní právo občanské a obchodní, správní a daňové právo
hovoří anglicky a německy
tel: 318 474 747
e-mail: petr.havrlik@ak-kokes.cz

Mgr. Viktor Hulínský

Advokátní koncipient

Evidenční číslo: 44662
Právnickou fakultu UK absolvoval v roce 2020
Advokátním koncipientem od roku 2020
Specializace: smluvní právo občanské a obchodní, správa a vymáhání pohledávek, korporátní právo
hovoří anglicky
tel.: 318 474 747
e-mail: viktor.hulinsky@ak-kokes.cz

ADMINISTRATIVA

Bc. Kateřina Bambasová

Asistentka

Kateřina Bambasová

Asistentka

v advokátní kanceláři od roku 2014
tel.: 318 474 747
e-mail: katerina.bambasova@ak-kokes.cz

v advokátní kanceláři od roku 2014
tel: 318 474 747
e-mail: katerina.bambasova@ak-kokes.cz

Mgr. Sylvie Urešová

Asistentka

Mgr. Sylvie Urešová

Asistentka

v advokátní kanceláři od roku 2014
tel: 318 474 747
e-mail: sylvie.uresova@ak-kokes.cz

v advokátní kanceláři od roku 2014
tel.: 318 474 747
e-mail: sylvie.uresova@ak-kokes.cz

Lucie Pilátová

Asistentka a fakturantka

Lucie Pilátová

Asistentka a fakturantka

v advokátní kanceláři od roku 2009
tel.: 318 474 747
e-mail: lucie.pilatova@ak-kokes.cz

v advokátní kanceláři od roku 2009
v současnosti na mateřské dovolené