O NÁS

Naše advokátní kancelář poskytuje širokou škálu právních služeb tuzemským obchodním společnostem, jakož i fyzickým osobám.

Naše advokátní kancelář klade velký důraz na profesionalitu poskytovaných služeb, hledání nejvýhodnějšího řešení pro klienta a na absolutní dodržování povinnosti mlčenlivosti.

V rámci našich služeb dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme s mnoha odborníky z oblasti daní, účetnictví, auditu, oceňování, případně se soudními exekutory a notáři.

Náš tým

O NÁS

Naše advokátní kancelář poskytuje širokou škálu právních služeb tuzemským obchodním společnostem, jakož i fyzickým osobám.

Naše advokátní kancelář klade velký důraz na profesionalitu poskytovaných služeb, hledání nejvýhodnějšího řešení pro klienta a na absolutní dodržování povinnosti mlčenlivosti.

V rámci našich služeb dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme s mnoha odborníky z oblasti daní, účetnictví, auditu, oceňování, případně se soudními exekutory a notáři.

Náš tým

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Právo obchodních společností
Zpracování smluv
Řešení sporů, zastupování klientů
Právní vymáhání pohledávek
Insolvenční řízení
Poradenství v oblasti nemovitostí
Komplexní poradenství v oblasti trestního práva, daňového řádu, občanského práva, správního řízení

Více

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Právo obchodních společností
Zpracování smluv
Řešení sporů, zastupování klientů
Právní vymáhání pohledávek
Insolvenční řízení
Poradenství v oblasti nemovitostí
Komplexní poradenství v oblasti trestního práva, daňového řádu, občanského práva, správního řízení

Více